دیده می شود برخی افراد هنگام تمرین از مکمل های پروتیینی استفاده میکنند


اما باید توجه داشته باشیم که در این زمان با توجه به این که دو ساعت قبل از تمرین به مصرف غذاهای ویژه پرداخته ایم ، میزان کافی اسید آمینه در جریان خون جریان دارد
از سوی دیگز نوشیدن یک محلول پروتئینی در حین تمرین، ضرر هم دارد چراکه جریان خون در این حالت برای عملکرد فرآیند هضم به معده می رود و میزان کمتری از آن به عضله ها خواهد رفت و این یک مشکل بزرگ است ، چرا که در این زمان عضله ها به خون نیاز دارند

نکته اینجاست که نوشیدن محلول پروتئینی حین تمرین بی فایده است، چرا که قبل از تمرین باید آن را مصرف کنید ، بعد از تمرین هم بلافاصله به مصرف اون بپردازید، پس بی نتیجه است که در حین تمرین هم آن را مصرف کنید!
بنابراین حین ورزش کردن به مصرف مکمل خاصی نیاز نیست
اگه جلسه تمرینی کمتر از ۹۰ دقیقه است ، سعی کنید فقط آب بنوشید، اما اگر زمان تمرین بیشتر از۹۰ دقیقه است می توانید به مصرف مکمل هایی بپردازید که باعث کاهش اسید لاکتیک شود و موادی را جبران می کند که حین تمرین از دست دادید!
مثل ترکیببی سی ای ای و اب که جذب آسانتری دارد